Tips van Mileu centraal

Een woning verliest warmte via ramen en muren, via het dak en de vloer van de begane grond. Woningisolatie bespaart je veel geld. Milieu Centraal geeft tips. Het warmteverlies vermindert en het comfort in huis verbetert. En je voorkomt onnodig energieverbruik. Dat scheelt in milieuvervuiling en je portemonnee.

De basis van woningisolatie
Materiaal met een hoge isolatiewaarde, de zogenaamde R-waarde, zorgt voor hogere besparing. Het soort materiaal en de dikte bepalen de R-waarde.
Zorgvuldig aangebracht isolatiemateriaal zorgt voor optimale isolatie en verbetert energiebesparing. Zorg voor een stevige bevestiging zonder kieren en breng indien nodig een dampremmende laag aan de warme zijde aan. Dat verbetert de luchtdichtheid en de kierdichting.
Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond klimaat in huis. Dat voorkomt ophoping van vocht en schadelijke gassen.
Maak een inventarisatie van je hele woning voor je een isolatiemaatregel selecteert. Een specialist of adviseur kan daarbij helpen.
Heb je al besloten om dak- of gevelisolatie aan te leggen, of dubbel glas te nemen? Laat dan een persoonlijk advies opmaken met de Advies op Maatmodules van Milieu Centraal over gevelisolatie of dakisolatie.

Hieronder staat detailinformatie van Milieu Centraal over woningisolatie.

Woningisolatie en het milieu
Vooral in oude(re) huizen valt grote winst te behalen met isolatie, voor het milieu én de portemonnee. Het gemiddelde gasverbruik voor centrale verwarming is 1204 m2 per jaar. Dat is twee-derde van het totale energieverbruik in de woning. Maar de gemiddelde Nederlandse woning is matig geïsoleerd. Dat gasverbruik kan dus omlaag.

Een slecht geïsoleerd huis gebruikt per jaar 2050 m3 gas voor verwarming. Een goed geïsoleerd huis heeft maar zevenhonderd m3 gas nodig. Isoleren biedt dus goede mogelijkheden om veel energie en geld uit te sparen.

Met de stijgende energieprijzen is een flinke energiebesparing niet verkeerd. Maar ook voor het milieu is het van belang zuinig te zijn met energie. In Nederland is gas de belangrijkste energiebron voor verwarming. Net als olie en steenkool is dat een fossiele brandstof, afkomstig uit de aardbodem.

Miljoenen jaren geleden zijn daar fossiele brandstoffen ontstaan, maar de voorraden raken ooit op. Fossiele brandstoffen zijn daarom niet duurzaam. Bovendien komen er bij verbranding schadelijke stoffen en broeikasgassen vrij. CO2 is het bekendste gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Zwaveldioxide en stikstofoxiden dragen bij aan luchtvervuiling en verzuring van het milieu.cimg0105-spouwmuurisolatie-naisolatie-van-berlo

Voordelen woningisolatie
Woningisolatie is gunstig voor het milieu en je portemonnee. Daarnaast verbetert ook het comfort van je woning; isolatie gaat namelijk tocht en warmteverlies tegen. Dat betekent minder condens op de ramen, geen koude voeten meer en ook minder geluidsoverlast van buiten.

Het is voor je gezondheid belangrijk dat er niet alleen isolatie maar ook voldoende ventilatie plaatsvindt. Dat beperkt het vochtgehalte en de concentratie schadelijke stoffen binnenshuis.

Isoleren = ventileren
Als je isoleert houdt er dan rekening mee dat je ook ventileert. Die twee gaan namelijk altijd samen op. Ging er vroeger veel warmte verloren door de onbedoelde openingen, dan kwam er via deze openingen ook lucht binnen. Door luchtdichter te bouwen moet anders naar de ventilatie worden gekeken. Wordt er onvoldoende geventileerd kunnen er vochtproblemen of zelfs schimmels ontstaan. Vocht in huis slaat vooral neer op koude plaatsen, zoals op koude buitenmuren of koude vloeren. Zeker wanneer de ventilatie onvoldoende is. Stel daarom een goed plan voor isolatie en ventilatie op voor het hele huis. Een specialist kan daarbij helpen, zoals een energieadviseur.

Isolatie van de hele schil
In principe kan de hele buitenkant van het huis (de schil) geïsoleerd worden. Die grote klus is te verdelen in verschillende maatregelen. Sommige zijn ingrijpender dan andere. De meeste investeringen verdienen zich binnen een paar jaar terug, omdat je geld bespaart op de energierekening. Als je jaarlijkse gasverbruik bijvoorbeeld afneemt van tweeduizend m3 naar duizend m3, dan daalt de energierekening. Met de huidige gasprijs kunt u uitrekenen hoeveel u dit scheelt in geld). (prijspeil 2008). Dit moet een recenter prijspeil worden!

polystuc-1Investeren en terugverdienen
Een slecht geïsoleerd huis stookt per jaar gemiddeld 2050 m3 aan gas voor de centrale verwarming. Door alles goed te isoleren is dit terug te brengen tot ongeveer zevenhonderd m3 gas. Dit scheelt maar liefst 1450 kubieke meter. Met de huidige gasprijs kunt u uitrekenen hoeveel u dit scheelt in geld), of 971 euro per jaar (prijspeil 2008). Dit moet een recenter prijspeil worden!

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de besparingen die verschillende isolatiemaatregelen opleveren. De berekening gaat uit van een woning met vloeroppervlak van vijftig m2, een dak van zeventig m2 en een gevel van 25 m2. Het isolatiemateriaal heeft steeds een isolatiewaarde (R) van 1,3 m2.K/W, behalve de vloerisolatie; daarvan is R = 2,5 m2.K/W. De terugverdientijd is de tijd die het duurt voordat je de investering hebt terugverdiend, via de besparing op energiekosten.

Maatregel
Gemiddelde besparing (m3aardgas/ jaar) Gemiddelde besparing (euro/jaar) Terugverdientijd
Naden en kieren aanpakken 80 54 < 1 jaar
(zelf doen)
Isoleren schuin dak

onverwarmde zolder
 

308

 

206

4 jaar
(laten doen)
Isoleren schuin dak

verwarmde zolder
 

714

 

478

8 jaar
(laten doen)
Isoleren zoldervloer

onverwarmde zolder
220 147 4 jaar
(zelf doen)
Isoleren bodem van kruipruimte 140 94 6 jaar
(laten doen)
Isoleren vloer
van begane grond
 

190

 

127

4 jaar
(zelf doen)
10 jaar
(laten doen)
Isoleren binnenzijde buitengevel 250 168 3 jaar
Isoleren bestaande spouwmuren 225 151 3 jaar
(laten doen)
Isoleren buitenzijde buitengevel 275 184 10 jaar
(laten doen)
Vervanging enkel glas door gewoon dubbel glas (20 m2) 450 302 10 jaar
(laten doen)
Vervanging enkel
glas door HR++ glas (20m2)
650 436 9 jaar (laten doen)

renodekwateringen-22-unidek-stybenex

Inventarisatie van je woning
Welke maatregelen op jouw woning van toepassing zijn, hangt allereerst af van de isolatie die al aanwezig is. Maak dus eerst een volledige inventarisatie.

Een belangrijk startpunt is het bouwjaar van de woning. Als je die niet weet, kun je hem opvragen bij de gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Aan het jaartal op bouwtekeningen kun je ook zien hoe oud de woning is.

 

Bouwjaar 1983 of later
Recentere nieuwbouwhuizen zijn beter geïsoleerd. Je hoeft er niets aan te doen. De isolatie van iets oudere nieuwbouwhuizen is voldoende. Alle delen zijn geïsoleerd: dak, gevel, glas en vloer of bodem. Maar de toegepaste isolatiewaarde is aan de lage kant. Je kunt daarom extra isolatiemateriaal aanbrengen. Dat loont alleen als er plannen zijn voor groot onderhoud, zoals ramen die vervangen moeten worden of een zolder die bewoonbaar wordt gemaakt.

Controleer eens per jaar de naad- en kierdichting in huis. Zo wordt schuimband na enkele jaren minder flexibel. Hierdoor wordt de kier minder goed gedicht, het isolatieband is aan vervanging toe.


Bouwjaar tussen 1975 en 1983

Deze woningen hebben tijdens de bouw spouwmuur- en dakisolatie van ca. vijf centimeter gekregen. Daarnaast is er in de woonkamer dubbel glas toegepast. Om je woning beter te isoleren, kun je de vloer of bodem aanpakken en dubbel glas plaatsen in ramen die dat nog niet hebben. Als het glas of de ramen of de kozijnen in de woonkamer aan vervanging toe zijn, kun je in plaats van gewoon dubbel glas extra isolerend HR++ glas nemen. Als je plannen heeft om het dak of de zolder te renoveren, dan is extra dakisolatie een goed idee. Daarnaast is het verstandig om te controleren of het materiaal voor naad- en kierdichting nog in orde is.

Bouwjaar voor 1975
Huizen van voor 1975 zijn bij de bouw niet (of nauwelijks) geïsoleerd. Mogelijk is er wel later isolatiemateriaal aangebracht. Ga daarom per onderdeel na wat de situatie is.

 • Dak
  Bij een schuin dak kan het isolatiemateriaal tussen de dakpannen en het dakbeschot zitten, of tussen dakbeschot en aftimmering. Bij een plat dak kunnen achteraf losse isolatieplaten van hard schuim bovenop het dakbedekkingmateriaal zijn aangebracht. Ze zijn gemakkelijk te zien. Isolatie kan ook onder het dakbedekkingmateriaal zijn aangebracht. Dit kun je zien bij leidingdoorvoeren. Bouwfysisch is dit niet altijd de beste wijze. Laat u daarom adviseren door een expert.
 • Buitengevels (van woning en eventuele aanbouw)
  Woningen van voor 1920, of uit de periode 1945 tot 1955, hebben zelden een spouw en dus ook geen spouwmuurisolatie. Als er sprake is van isolatie, moet dat aan de buitenkant van de gevel zitten, of tussen de gevel en een voorzetwand.
  Woningen gebouwd tussen 1920 en 1945, of tussen 1955 en 1975, hebben wel een spouwmuur. In deze periodes zijn spouwmuren niet voorzien van isolatiemateriaal. Informeer eventueel bij de vorige eigenaar of de spouw al is geïsoleerd.
 • Vloer of bodem van kruipruimte
  Open het kruipluik en inspecteer de opbouw van de vloer en de bodem van de kruipruimte. Als je huis geen kruipruimte heeft, kan alleen bovenop de vloer isolatiemateriaal zijn aangebracht.

Selectie voor betere woningisolatiedsc_0023-slimfix-reno-twin
Zijn er je meerdere mogelijkheden voor verbeterde isolatie, dan wil je wellicht een keuze maken en niet alles (laten) aanpakken. Er zijn een paar maatregelen die zeer kosteneffectief zijn en zeker de moeite waard: het aanpakken van naden en kieren, de isolatie van CV-leidingen en isolatie van het dak of de zoldervloer.

Isoleren met een plan
Een goed algemeen advies: maak een plan voor isolatie en ventilatie van de woning. Die twee gaan namelijk altijd samen op! Bij isolatie is het belangrijk te letten op het voorkomen van vochtproblemen. Vocht in huis slaat doorgaans neer op koude plaatsen zoals koude buitenmuren of koude vloeren. Dit gebeurt vooral als de ventilatie onvoldoende is.

Het opstellen van een isolatieplan gaat gemakkelijker als je gebruik maakt van andere gerelateerde onderwerpen op Milieu Centraal. Per maatregel vind je uitgebreide informatie over de mogelijkheden, kosten en baten, en praktische tips. Lees meer op:

100_8804-unidek-ben-claassen
Dakisolatie

Spouwmuurisolatie
Gevelisolatie
Vloer- en bodemisolatie
Vocht en ventilatie

Daarnaast is het een goed idee een specialist zoals een energieadviseur te raadplegen. Zo’n adviseur komt bij je thuis en bekijkt ter plekke de mogelijkheden om energie te besparen. Aan de hand hiervan wordt een adviesrapport gemaakt.

 

Materiaal tips woningisolatie
Op het gebied van milieubelasting zijn de verschillen tussen isolatiematerialen klein vergeleken met de energiebesparing die isolatie oplevert. Dus welk materiaal je kiest, isolatie levert zeker energie- en milieuwinst op.
Je bespaart meer als je kiest voor materiaal met een hoge isolatiewaarde. De isolatiewaarde (R-waarde) hangt af van het soort materiaal en de dikte.
Isolatie werkt het best als het materiaal zorgvuldig wordt aangebracht, dus zonder kieren, goed bevestigd en indien nodig met een dampremmende laag aan de warme zijde.
Dek tijdens het klussen het isolatiemateriaal altijd goed af, zeker als je het buiten bewaart.
Veel soorten isolatiemateriaal verliezen zijn isolerende werking als het nat wordt, of als je er tegenaan stoot. Dit laatste geldt niet voor EPS
Isolatiemateriaal dat niet is gelijmd maar gespijkerd of geniet, kun je bij sloop gemakkelijk losmaken voor eventueel hergebruik.selthaan renova 2
Ga je lijmen omdat klemmen, nieten of spijkeren van het isolatiemateriaal niet mogelijk is, gebruik dan liefst een lijm op waterbasis.

VerbeterUwHuis
VerbeterUwHuis is een zeer informatief platform en biedt je een eenvoudig rekenmodel om de huidige situatie van de woning in beeld te brengen en de mogelijke verbeteringen. Het model geeft direct een schatting van de kosten en van het rendement. Aanvullend kun je zien hoe je energielabel verbetert.