Dit zijn de isolatieplannen van Volt, PvdA/GroenLinks en BBB

In de aanloop naar de verkiezingen zetten we de belangrijkste isolatie- en duurzaamheidsvoorstellen van verschillende politieke partijen op een rij. In dit artikel zijn dat de standpunten en voorstellen van Volt, PvdA/GroenLinks en BBB.

Lees ook Isolatiemaatregelen en de verkiezingen: dit willen VVD, CDA en SP.

Volt: Een Isolatie-Offensief voor Bestaande Woningen

Volt zet sterk in op het verduurzamen van bestaande woningen door middel van een grootschalig isolatie-offensief. Het ambitieuze doel van Volt is om tegen 2040 het energieverbruik van woningen met de helft te reduceren, door vooral in te zetten op isolatie. Dit offensief zal gefinancierd worden door subsidies van de overheid, waarbij de kosten verhaald worden op vervuilers. In tegenstelling tot de huidige subsidieregelingen, stelt Volt voor dat de overheid de kosten voor verduurzamen voorschiet in plaats van de consument. Dit maakt de verduurzaming van woningen toegankelijker voor een breder publiek en stimuleert een snellere transitie naar een duurzamere woonomgeving.

PvdA/GroenLinks: Prioriteit aan Lage en Middeninkomens

PvdA/GroenLinks pleit ook voor een grootschalig isolatie-offensief met de bedoeling om woningen te verduurzamen en tegelijkertijd de energierekening voor huishoudens te verlagen. De focus ligt op het ondersteunen van mensen met lage en middeninkomens bij het verkrijgen van isolatiesubsidies en andere verduurzamingsmaatregelen. Volgens PvdA/GroenLinks spelen woningbouwcorporaties een cruciale rol in dit proces. Het is de bedoeling dat zij hun woningvoorraad zo snel mogelijk verduurzamen. Ook andere verhuurders moeten actie ondernemen en hun woningen voor 2030 voorzien van ten minste energielabel B. Om huiseigenaren en gemeenten te ondersteunen in deze transitie, stelt PvdA/GroenLinks voor om een Nationaal Isolatie-inkoop bedrijf op te richten, wat zal helpen bij het vergemakkelijken en financieren van de isolatie-opgave.

BBB: Verduurzaming van Energie-Onzuinige Woningen

De BBB heeft een plan opgesteld om 1.5 miljoen huurhuizen met een energielabel E, F of G te verduurzamen. Door de afspraken die met woningbouwcorporaties zijn gemaakt ook toe te passen op andere verhuurders, hoopt de partij de verduurzaming van deze woningen te versnellen. Tegelijkertijd stelt BBB voor om de duurzaamheidseisen voor nieuwbouw tijdelijk te bevriezen. Dit, zo beargumenteert de partij, zal helpen om de woningbouw te versnellen zonder te stuiten op ‘onnodige drempels’ die deze ontwikkeling in de weg staan.

Dat politieke partijen stevig inzetten op isolatie is ook bij het lezen van de verkiezingsprogramma’s van deze partijen duidelijk. Het is aan de kiezers om te beslissen welke benadering het meest overeenkomt met hun eigen visie op een duurzamere en energie-efficiënte toekomst voor Nederland.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.