Samen slimmer isoleren.
Doe je mee?

SlimIsoleren.nl is Nederlands nieuwste platform over duurzaamheid, brandveiligheid en welzijn in de bouw. We inspireren bouwend Nederland om slimmer, duurzamer en veiliger te bouwen.

8 jun, 2022

Meldpunt Onverzekerbaar zon-op-dak geopend

Samen met ontwikkelaars, adviseurs en gebouweigenaren wil SlimIsoleren.nl inzicht krijgen in de problematiek rondom de (on)verzekerbaarheid van zonnestroomdaken en politiek, beleidsmakers en verzekeringsmaatschappijen opnieuw aansporen om snel tot een lange-termijn-oplossing te komen. 
8 jun, 2022

Kabinet wil zonnepanelen op grote daken verplichten

Als onderdeel van de ambitie voor meer zon-op-dak, wil het kabinet zonnepanelen op grote daken verplicht stellen. Dat staat in de Zonnebrief van minister Jetten (D66) voor Klimaat en Energie.
23 mei, 2022

Isolatiematerialen in de circulaire economie: kabinetsplannen

De verplichte hybride warmtepomp (vanaf 2026) was opvallend milieu nieuws afgelopen week. Maar daar blijft het niet bij als het aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) ligt. Hun beleidsprogramma is een uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord en vermeldt maatregelen ter stimulering van de circulaire economie.
11 mei, 2022

Efectis-rapport ‘Onderzoek brandveiligheid industriële platte daken met PV installaties’ nu beschikbaar

Begin dit jaar presenteerde Efectis Nederland het rapport ‘Onderzoek brandveiligheid industriële platte daken met PV installaties’. Het hele rapport is nu online beschikbaar.
20 apr, 2022

Dit is het Nationaal Isolatieprogramma op hoofdlijnen

Op 2 april kondigde het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma aan. Doel van dit programma is het isoleren van 2,5 miljoen woningen in de periode tot 2030. Middels vier actielijnen wil het kabinet sneller, slimmer en socialer isoleren. Hoe precies? Dat lees je in dit artikel. Wij zetten de belangrijkste hoofdlijnen uit het Nationaal Isolatieprogramma op een rijtje. 
2 mrt, 2022

Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: dit leren we ervan

Op steeds meer industriële platte daken komen zonnepanelen. Veel organisaties hebben hun mening al klaar over de brandveiligheid van deze daken met zonnepanelen. Met name wanneer er sprake is van kunststof isolatie in de dakconstructie. Maar wat zijn nu werkelijk de feiten achter de branden op dit soort daken en wat kunnen we ervan leren?
24 feb, 2022

Brand in Essen: isolatie als oorzaak?

Na de brand in een flatgebouw in de Duitse stad Essen wordt er online gespeculeerd over de oorzaken. Op fora hekelen sommigen de zogenaamd gevaarlijke isolatie van het gebouw. Maar een bekend voorbeeld laat zien dat dit oordeel voorbarig is.
12 jan, 2022

Met Rutte IV zet Nederland in op een circulaire bouweconomie

Het maandag beëdigde kabinet Rutte IV zet de komende vier jaar vol in op het stimuleren van verduurzaming en de circulaire economie. In het regeerakkoord is er volop aandacht voor de het verduurzamen van de Nederlandse bouw- en sloopsector, met als belangrijkste doel het behalen van 60% uitstootreductie in 2030.
17 nov, 2021

Zo komt het Nationaal Isolatieprogramma eruit te zien

Vorige week presenteerde minister Ollongren de hoofdlijnen van het Nationaal Isolatieprogramma. Eerder werd voor dit programma 514 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de periode 2022 t/m 2024. Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is het aanpakken van woningen die nu nog slecht geïsoleerd zijn. In Nederland zijn dat er ongeveer 2,7 miljoen.
Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.