Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: dit leren we ervan

Op steeds meer industriële platte daken komen zonnepanelen. Veel organisaties hebben hun mening al klaar over de brandveiligheid van deze daken met zonnepanelen. Met name wanneer er sprake is van kunststof isolatie in de dakconstructie. Maar wat zijn nu werkelijk de feiten achter de branden op dit soort daken en wat kunnen we ervan leren?

Rol van isolatiematerialen

Op verzoek van Stybenex heeft Efectis Nederland onderzoek gedaan naar branden op industriële platte daken met zonnepanelen. Er vinden overigens nauwelijks branden plaats op dit soort daken. Efectis kon in de periode van 2016-2021 acht branden vaststellen en beoordelen. In het onderzoek is specifiek naar de rol van isolatiematerialen gekeken.

Analyse

1. Afstand tussen panelen

Als zonnepanelen minder dan een halve meter van elkaar liggen, breidt de brand zich uit over en onder de panelen. Daarbij maakt het niet uit welk type dakbedekking of isolatiemateriaal aanwezig is.

2. Branduitbreiding via de dakbedekking

Daar waar de zonnepanelen branden en er geen ballast (in de vorm van grind of tegels) op het dak aanwezig is, zal de dakbedekking aan de verbranding deelnemen en zal – ongeacht het type dakbedekking en isolatiemateriaal – de isolatie beschadigd raken of aan de verbranding deelnemen.

3. Uitbreiding langs kabels

Bij brand in de installatie behorende bij de zonnepanelen kan de brand zich ongeacht het type dakbedekking en isolatie langs de kabels uitbreiden naar de zonnepanelen en andere delen van het gebouw.

4. Brandwerende scheiding

Bij geen van de onderzochte branden is de brand uitgebreid tot voorbij een brandwerende scheiding.

Aanbevelingen

Ondanks de eisen aan de zonnestroominstallatie op een bedrijfsdak (inspectieprotocol SCIOS Scope 12-keuring), is het nooit volledig te voorkomen dat er brand ontstaat.

Uit de analyse van Efectis Nederland volgen enkele aanbevelingen die de brandveiligheid van platte daken met zonnepanelen bevorderen. De aanbevelingen zijn onderscheiden naar preventie van brandontwikkeling en preventie van branduitbreiding.

Preventie en beperken brandontwikkeling

1. Schakelkast op onbrandbare ondergrond

De eerste ontwikkeling kan tegengehouden worden door de schakelkast op een onbrandbare ondergrond te plaatsen. Rondom de kast kan bijvoorbeeld met twee stroken betontegels van 30x30cm het dakoppervlak afgeschermd worden zodat de eerste brandontwikkeling wordt beperkt.

2. Metalen ondersteuningsconstructies

Het gebruik van metalen ondersteuningsconstructies onder de zonnepanelen beperkt de ontwikkeling van de brand.

3. Ballast onder zonnepanelen

Voor een dak voorzien van ballast adviseert Efectis Nederland om het grind – of als alternatief betontegels – ook onder de zonnepanelen aan te brengen om zo de aanstraling van de dakbedekking te voorkomen en verdere brandontwikkeling te beperken.

Preventie en beperken branduitbreiding

1. Afstand tussen zonnepanelen en doorvoeren en daklichten

Ongeacht het toegepaste type isolatie kan er uitbreiding naar binnen toe plaatsvinden via doorvoeringen, openingen in de dakplaat en via daklichten en lichtstraten. Rondom daklichten en doorvoeringen adviseert Efectis Nederland daarom de zonnepanelen op een voldoende veilige afstand te plaatsen.

2. Barrière bij geperforeerde dakplaat

Bij toepassing van een geperforeerde dakplaat adviseert Efectis Nederland om een barrière aan te brengen waardoor een brandwerend dak ontstaat en geen risico van branduitbreiding naar de binnenruimte plaatsvindt. Gedacht kan worden aan het aanbrengen van een vlamdichte plaat tussen zonnepanelen en dak of een brandwerende beplating aan de onderzijde van de isolatie of aan de onderzijde van de dakplaat.

Dit artikel is een samenvatting van het eerder verschenen artikel op www.stybenex.nl.


Volg SlimIsoleren.nl op LinkedIn of Twitter om op de hoogte blijven van het laatste isolatie- en duurzaamheidsnieuws uit Den Haag.


Volg Stybenex via LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.