Isolatiematerialen in de circulaire economie: kabinetsplannen

De verplichte hybride warmtepomp (vanaf 2026) was opvallend milieu nieuws afgelopen week. Maar daar blijft het niet bij als het aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) ligt. Hun beleidsprogramma is een uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord en vermeldt maatregelen ter stimulering van de circulaire economie. Wij hebben het programma voor je gelezen en zetten de belangrijkste punten over isolatiematerialen in de circulaire economie op een rij.

Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen

Net als in het coalitieakkoord is ook in het beleidsprogramma een verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen genoemd als een mogelijke maatregel om de circulaire economie te bevorderen. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, zal deze maatregel in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitwerken. Bij het instellen van een verplicht percentage moet wel worden bezien hoeveel herbruikbaar materiaal er vrijkomt uit te slopen gebouwen. Duurzaamheid vereist immers juist dat gebouwen (en de gebruikte materialen) een lange levensduur hebben.

Prijsverhoging isolatiematerialen

Bij de voorgestelde kabinetsmaatregelen om de circulaire bouweconomie te bevorderen, blijft het niet bij een verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen. Het kabinet kijkt ook naar enkele optionele aanvullende maatregelen, zoals een mogelijke heffing op het gebruik van plastic. Uitvoering van deze maatregel is wel kostenverhogend voor bijvoorbeeld huishoudens die hun woning willen verduurzamen door (extra) te isoleren. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoekt momenteel deze en andere maatregelen.

Circulair isolatiemateriaal verplicht

Specifiek voor isolatiematerialen, staat in het programma dat het kabinet kijkt naar manieren om het klimaatbeleid circulair vorm te geven, bijvoorbeeld door het verplichten van circulaire isolatiematerialen.

EPS-isolatiemateriaal is oneindig te recyclen en dus volledig circulair. Lees hier het artikel ‘De 5 grootste voordelen van EPS-isolatiemateriaal’ over de voordelen van EPS.

Hele productieketen

Met de maatregelen uit het beleidsprogramma stuurt het kabinet aan op het verduurzamen van de gehele productieketen; aan de voorkant bij de winning en het gebruik van (primaire) grondstoffen, bij het ontwerp van producten, tijdens de gebruiksfase gericht op langer gebruik en aan de achterkant gericht op hergebruik en hoogwaardige recycling zodat er zo min mogelijk te verbranden en te storten materialen overblijft.

In de aankomende maanden concretiseert het kabinet de maatregelen. Eind dit jaar zal zij het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) aan de Kamer presenteren. Begin volgend jaar verwacht men ook te beschikken over de onderzoeksresultaten van het Planbureau voor de Leefomgeving voor de aanvullende maatregelen.

Benieuwd naar het hele beleidsprogramma? Klik dan hier.


Volg SlimIsoleren.nl op LinkedIn of Twitter om op de hoogte blijven van het laatste isolatie- en duurzaamheidsnieuws uit Den Haag.


Volg Stybenex via LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

 

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.

Stybenex is lid van EUMEPS.

Stybenex is een trotse partner van EPS Cycle