Nationaal Isolatie Programma: waarom het noodzakelijk is

Het Nationaal Isolatie Programma is een initiatief van een brede coalitie van partijen (Consumentenbond, Energie-Nederland, Bouwend Nederland, Natuur & Milieu en Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) die pleiten voor het verhogen van het tempo van het isoleren van woningen in Nederland. Op dit moment zijn er te veel woningen slecht geïsoleerd: drie op de vier woningen in Nederland scoort lager dan energielabel B. Dit kan én moet beter, vinden de aangesloten partijen. Vandaar dat zij nu met het plan voor een Nationaal Isolatie Programma komen.

Het programma bestaat uit de volgende maatregelen:

 • het aanpakken van de slechtst geïsoleerde woningen (koop- en huurwoningen);
 • de introductie van een vouchersysteem:
  → Het geven van een Isolatietegoedbon van € 2.000 aan de eigenaren van slecht geïsoleerde woningen. Hierdoor kunnen jaarlijks 104.000 (koop)woningen worden verduurzaamd. Dit leidt m.i.v. 2030 tot de reductie van de CO2-uitstoot met 0,4 Mton per jaar, waarvan 0,3 Mton additioneel is. Bovendien ontstaan hierdoor 4800 extra banen. Hiervoor is jaarlijks een extra overheidsbudget nodig van 208 miljoen euro.
  → Voor het realiseren van een terugverdientijd van 7 jaar is een hogere voucher nodig (€2600-€5000) en dus ook een hoger overheidsbudget. De effecten op klimaat en economie zullen dan groter zijn. 
  → Het Isolatietegoed kan ook aan particuliere eigenaren van huurwoningen worden gegeven. De effectiviteit hiervan is lastig in te schatten; 
 • maatregelen voor mutatiemomenten, zoals de introductie van een mogelijke isolatieverplichting vanaf 2030 bij verkoop, renovatie of het aanpassen van de leennorm voor hypotheken;
 • een ophoging van het beschikbare budget voor isolatie via de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) en het toegankelijk maken van deze regeling voor de particuliere huursector (naast woningeigenaren); 
 • voortzetten van het verlaagde btw-tarief voor isolatiewerkzaamheden evenals het verhogen van de energiebelasting op aardgas en de verlaging voor elektriciteit. 

(Bron: Position Paper van Consumentenbond, Energie-Nederland, Bouwend Nederland, Natuur & Milieu en NVDE)

Met een Nationaal Isolatie Programma hopen de partijen aan te sturen op een gestructureerd beleid rondom het isoleren van woningen in Nederland. Tevens moet het programma een flinke impuls geven aan het reduceren van de warmtevraag en de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving, waardoor het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 dichterbij komt. Gaat Nederland op het huidige tempo door, zijn woningen pas in 2101 goed (genoeg) geïsoleerd. Het is dus noodzakelijk om nu in te grijpen.

De kosten van het programma bedragen 300 miljoen euro per jaar. De Consumentenbond, Energie-Nederland, Bouwend Nederland, Natuur & Milieu en NVDE willen dat het Nationaal Isolatie Programma wordt opgenomen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.


Praat mee over duurzaam bouwen en recycling op LinkedIn of schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief delen we maandelijkse onze beste artikelen.


Volg Stybenex via Twitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.