NII over het belang van goed isoleren

Isoleren is de meest effectieve maatregel om energie te besparen. De moderne generatie kunststof isolatieplaten gemaakt van EPS, PIR, PUR en Resol passen uitstekend in een toekomst waarin bouwwerken steeds beter geïsoleerd worden. De leden van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) werken daarom samen in het geven van voorlichting over de wijze waarop isolatie een bijdrage kan leveren aan energiebesparing en reductie van CO2. Er blijft namelijk aandacht nodig voor goed isoleren en er kan meer dan we nu doen!

Beter isoleren

Het belang van beter isoleren vatten de leden van NII op hun website samen met drie statements: beter isoleren, efficiënter installeren, duurzaam investeren. Daarmee bedoelen ze dat betere isolatie de energievraag van een gebouw in hoge mate beperkt en aanzienlijk bijdraagt aan CO2 reductie. Isoleren met kunststof isolatiematerialen betekent ook dat er slanker gebouwd kan worden. Dat bespaart kostbare ruimte en geld. Een lichtere constructie heeft immers minder bouwmaterialen nodig en heeft een groter gebruiksoppervlak. Beter isoleren met hardschuim betekent bovendien een lagere warmtevraag en daardoor een besparing op de warmteopwekker (bijvoorbeeld de warmtepomp), het warmteafgiftesysteem en zonnepanelen. En natuurlijk: investeren in isolatie is duurzaam.

Duurzaam investeren

Goede isolatie werkt gedurende de gehele levensduur van het gebouw. Daar heeft de gebruiker geen omkijken meer naar. Het isolatiemateriaal draagt gedurende de gehele levensduur van het gebouw in hoge mate bij aan de milieubescherming en verlaging van de CO2 uitstoot. De levensduur van een woning overschrijdt inmiddels ruimschoots de 50 jaar die in veel rekenmodellen nog wordt gehanteerd. Gedurende die periode heeft isolatie geen onderhoudskosten. Dat maakt het extra voordelig in vergelijking tot energiebesparende of energieopwekkende installaties waarbij de technische en economische levensduur aanmerkelijk korter is.

Meer ambitie

Volgens NII kunnen gebouwen probleemloos voldoen aan de BENG 1-eisen voor energiezuinigheid die sinds dit jaar gelden. Voor NII hadden deze BENG 1-eisen dan ook wel wat strenger mogen zijn. EPS, PIR, PUR en Resol hebben immers hoge isolatiewaarden (van slechts 0,018 tot 0,040 Wm/K), waardoor je zelfs bij hogere BENG 1-eisen nog slank en betaalbaar kunt construeren. Gezien het maatschappelijk belang dat ook de overheid toekent aan isoleren is een ambitieuzere BENG-doelstelling gewenst.

Optimaal resultaat

De milieuprestatie eis voor gebouwen (MPG) wordt als een belangrijk instrument gezien om de circulaire bouw te stimuleren. In combinatie met de BENG-eisen is er echter sprake van een spanningsveld. Extra isolatie, of bijvoorbeeld meer zonnepanelen, betekent immers meer materiaal en dus een hogere milieubelasting. Dat kan er voor zorgen dat ontwerpers keuzes moeten maken die niet optimaal zijn. Er is dus een balans noodzakelijk. NII pleit daarom voor een integrale eis en beoordelingssystematiek zodat een optimaal energiezuinig én circulair gebouw wordt gerealiseerd.

Dit artikel verscheen eerder in BouwMagazine.


Praat mee over duurzaam bouwen en recycling op LinkedIn of Twitter of schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief delen we maandelijkse onze beste artikelen.


Volg Stybenex via Twitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.