Isolatie industrie: expertise bedrijfsleven noodzakelijk bij opstellen brandnormen

Er is geen sprake van een belangenconflict bij de totstandkoming van normen voor brandveiligheid. Dat is het standpunt van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) in reactie op de uitzending van Zembla op 6 mei. NII is het ook niet eens met de suggestie van Zembla dat gevelisolatie een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de rampzalige brand in de Grenfell Tower (2017) in Londen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt namelijk dat de rol van de isolatie klein is geweest. Bovendien zou de bijdrage van steenwol (als onbrandbaar geclassificeerd isolatiemateriaal) vergelijkbaar zijn geweest.

De volledige reactie van de Nederlandse Isolatie Industrie leest u hier.

EPS Recycling Beslisboom

EPS is uiterst geschikt voor hoogwaardige recycling. Hoe ziet de optimale recycling van EPS eruit? Stybenex hanteert een voorkeursvolgorde. Recycling met zo min mogelijk milieu-impact.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.