Groeiende populariteit huisisolatie leidt tot extra subsidie

De groeiende belangstelling voor het isoleren van woningen in Nederland heeft geleid tot een verhoging van het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) met € 210 miljoen. Hiermee komt het totale budget voor dit jaar op € 560 miljoen.

Populaire isolatiemaatregelen bij particulieren

Dit jaar werd een is3opmerkelijk hoog aantal aanvragen geregistreerd, voornamelijk van particuliere huiseigenaren. Uit deze aanvragen blijkt dat isolerende maatregelen en (hybride) warmtepompen verreweg het populairst zijn, met respectievelijk € 144 miljoen en € 142 miljoen aan aanvragen.

Details van de ISDE-subsidie

De ISDE-subsidie, die beschikbaar is voor zowel huiseigenaren als bedrijven, werd in het leven geroepen om energiebesparende maatregelen en de overstap naar duurzame energiebronnen te stimuleren. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type maatregel en de bijbehorende energieprestaties.

Explosieve groei in aanvragen

De sterke toename in aanvragen, van 100.000 in 2022 naar bijna 180.000 dit jaar, heeft de overheid ook verrast. Dit geeft duidelijk aan dat de bewustwording rondom duurzaamheid en energiebesparing groeit.

Ambities van het Nationaal Isolatieprogramma

In aanvulling op deze maatregelen is het kabinet van plan om de ISDE in de komende jaren verder te versterken met een totaal van € 1,38 miljard. Deze stappen zijn in lijn met de ambities van het Nationaal Isolatieprogramma, dat tot doel heeft Nederlandse woningen sneller en effectiever te isoleren, waardoor het aardgasverbruik drastisch kan worden verminderd.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.

Stybenex is lid van EUMEPS.

Stybenex is een trotse partner van EPS Cycle