Met Rutte IV zet Nederland in op een circulaire bouweconomie

Het maandag beëdigde kabinet Rutte IV zet de komende vier jaar vol in op het stimuleren van verduurzaming en de circulaire economie. In het regeerakkoord is er volop aandacht voor het verduurzamen van de Nederlandse bouw- en sloopsector, met als belangrijkste doel het behalen van 60% uitstootreductie in 2030.

De plannen, subsidies en programma’s om dit doel te realiseren, zullen na dinsdag 18 januari, als premier Rutte de regeringsverklaring heeft uitgesproken, vormgegeven worden door de bewindspersonen in het nieuwe kabinet, Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat), Vivianne Heijnen (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie). Staatssecretaris Heijnen wordt als staatssecretaris traditiegetrouw verantwoordelijk voor milieu en de circulaire economie.

Wij zetten de belangrijkste ambities en plannen van Rutte IV voor de circulaire bouweconomie op een rij.

Stimulans voor recycling bouw- en sloopafval

Er komt meer geld, aandacht en ondersteuning voor de recycling en het hergebruik van bouw- en sloopmaterialen. Met het ‘Stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling’ gaat het kabinet verschillende nieuwe recyclinginitiatieven van ontwikkeling tot uitrol ondersteunen. Het programma bevat een reservering van 70 miljoen euro tot en met 2030, waarna er structureel 7 miljoen per jaar beschikbaar zal zijn. Goed nieuws dus voor de recycling van isolatiematerialen.

Wil je weten hoe EPS bijdraagt aan de circulaire economie? Lees dan alles over de oneindige levensloop van 100% recyclebaar EPS.

Verplichte toepassing recyclaat in bouwmaterialen

Het nieuwe kabinet wil het gebruik van recyclaat met een normering verplicht stellen. Daarmee wil het een impuls geven aan de markt in secundaire grondstoffen en daarmee de hoeveelheid afval beperken. Hiervoor is cumulatief 30 miljoen euro gereserveerd t/m 2030, en daarna 3 miljoen euro structureel. Het verplichte percentage recyclaat is een ambitieus voornemen om de circulaire economie in de bouwsector te stimuleren. Echter, het kabinet dient wel rekening te houden met de hoeveelheid beschikbaar sloopafval. Dit percentage zal dus ook realistisch moeten zijn.

Subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten

De ‘Subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten’, dat al bestond, krijgt ook onder Rutte IV een nieuwe impuls. Met deze subsidieregeling wil het kabinet ondernemers aanmoedigen om circulaire projecten, ketens en producten te ontwerpen. Voor de subsidieregeling komt structureel twee miljoen beschikbaar.


Volg SlimIsoleren.nl op LinkedIn of Twitter om op de hoogte blijven van het laatste isolatie- en duurzaamheidsnieuws uit Den Haag.


Volg Stybenex via LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.