Zo komt het Nationaal Isolatieprogramma eruit te zien

Vorige week presenteerde minister Ollongren de hoofdlijnen van het Nationaal Isolatieprogramma. Eerder werd voor dit programma 514 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de periode 2022 t/m 2024. Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is het aanpakken van woningen die nu nog slecht geïsoleerd zijn. In Nederland zijn dat er ongeveer 2,7 miljoen.

Het Nationaal Isolatieprogramma bevat de volgende zes hoofdlijnen:

1. Een basissubsidie voor verduurzaming van koopwoningen

  • De basissubsidies Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) (voor eigenaar-bewoners) en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) (voor VvE’s) worden voortgezet
  • De subsidiebedragen voor de verschillende isolatiemaatregelen worden van 20% naar 30% verhoogd

2. Een basissubsidie voor verduurzaming van huurwoningen

  • Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt voor een nieuwe subsidieregeling die aansluit op de bestaande Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V) (voor grote verhuurders)
  • Voor particuliere verhuurders die geen Verhuurderheffing verschuldigd zijn en gereguleerde huurwoningen verhuren, start begin 2022 een regeling gericht op verduurzaming en onderhoud (SVOH)

3. Middelen voor gemeente voor lokale aanpak 

  • Gemeenten worden aanvullend ondersteund bij het nemen van verschillende energiebesparende maatregelen aansluitend bij reeds bestaande en lopende initiatieven (denk aan energieloketten, energiecoaches, isolatieteams, etc.) 
  • Bovenop de middelen uit het Nationaal Isolatieprogramma is er 150 miljoen euro beschikbaar gesteld om energiearmoede bij kwetsbare huishoudens tegen te gaan 

4. Middelen voor de ontwikkeling van een aanbod voor gelijksoortige woningtypen

  • Het Nationaal Isolatieprogramma stuurt aan op een zogenoemde contingentenaanpak, waarbij gestandaardiseerde, voor bepaalde woningtypen beproefde verduurzamingsoplossingen seriematig door aanbieders kunnen worden toegepast

5. Natuurinclusief, duurzaam en circulair isoleren

  • Een natuurinclusieve aanpak gericht op soortenbescherming is een belangrijke randvoorwaarde voor het Nationaal Isolatieprogramma 
  • Voor de bevordering van meer duurzaam, natuurinclusief en circulair isoleren zal nader onderzocht worden hoe dit onderdeel kan worden van de verschillende subsidieregelingen

6. Ondersteuning via communicatie en voorlichting 

  • Het Nationaal Isolatieprogramma wordt ondersteund met een landelijke communicatiecampagne (verbeterjehuis.nl) 

(Bron: Kamerbrief over de hoofdlijnen van het nationaal isolatieprogramma – 12 november 2021)

Met het programma hoopt de minister veel mensen te verleiden hun woning beter te isoleren. Een goed geïsoleerd huis gebruikt immers minder energie, stoot minder CO2 uit en zorgt voor een lagere energierekening. Met de stijgende energieprijzen in het vooruitzicht is het nu of nooit. De hierboven genoemde hoofdlijnen moeten het voor iedereen mogelijk maken de nodige maatregelen te treffen.

Benieuwd welke rol EPS in dit verhaal kan betekenen? Lees hier waarom EPS duurzaam en uitermate geschikt isolatiemateriaal is.


Praat mee over duurzaam bouwen en recycling op LinkedIn of Twitter of schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief delen we maandelijkse onze beste artikelen.


Volg Stybenex via LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.