Kabinet wil zonnepanelen op grote daken verplichten

Als onderdeel van de ambitie voor meer zon-op-dak, wil het kabinet zonnepanelen op grote daken verplicht stellen. Dat staat in de Zonnebrief van minister Jetten (D66) voor Klimaat en Energie.

Zonne-energie, opgewekt met zonnepanelen, is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Daarom wil het kabinet vanaf 2025 zonnepanelen op grote daken verplicht stellen. Op alle nieuwe utiliteitsgebouwen met een dakoppervlak van meer dan 250 vierkante meter moeten zonnepanelen komen. Voor kleinere daken en woningbouw onderzoekt het kabinet momenteel de mogelijkheden. Dat schrijft minister Jetten voor Klimaat en Energie in zijn Zonnebrief aan de Tweede Kamer.

Volledig dak benutten

De verplichting moet gaan gelden voor het volledige dak, mits dit technisch, functioneel en economisch haalbaar is. Mocht dit niet zo zijn, dan moet het dak in elk geval solar prepared zijn. Dit betekent dat het dak stevig genoeg moet worden uitgevoerd.

Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving

Het kabinet wil het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aanpassen zodat gemeenten hernieuwbare energie op grote daken kunnen verplichten bij alle utiliteitsbouw. Hiermee verruimt het kabinet de eerder voorgestelde maatwerkbevoegdheid van gemeenten om zonnepanelen op industriegebouwen te verplichten. De streefdatum voor inwerkingtreding is 2024.

Overheidsdaken

Ook de inzet van overheidsdaken vormt een belangrijke maatregel in de uitrol van meer zonnepanelen op daken. In het programma Zon op Rijksdaken werkt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan het uitvoeren van zon-op-dakprojecten op rijkskantoren, gebouwen van Defensie en gebouwen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het streven is om 80% van alle overheidsdaken in 2030 te benutten voor een tweede functie (=het opwekken van hernieuwde energie).

De ambities van het kabinet sluiten aan op die van de Europese Commissie. Ook zij wil als onderdeel van het REPowerEU-plan zonnepanelen op nieuwe en bestaande gebouwen verplicht stellen.

Faalfactoren: houding verzekeraars

Naast het verplichten van zonnepanelen op grote daken wil het kabinet ook ‘faalfactoren’ wegnemen die de uitrol van meer zon-op-dak belemmeren. Een belangrijke factor waar het kabinet naar kijkt, is de verzekerbaarheid. Zonnestroomdaken worden door verzekeringsmaatschappijen gezien als een vergroot brandrisico. Dit terwijl er nauwelijks data is die dit onderbouwen. Om de zekerheid en het vertrouwen bij verzekeraars te vergroten, worden er daarom twee onderzoeken naar de brandveiligheid van zonnepanelen gedaan. Het kabinet verwacht op basis van de resultaten van deze onderzoeken een grotere bereidwilligheid om te verzekeren. Er is echter geen zicht op de snelle realisatie van deze onderzoeken en de bereidheid van verzekeraars om hun beleid te herzien.

Voorbeeldcasus: Thialf

Een bekend gebouw dat veel problemen heeft gekend omtrent het verzekeren van haar zonnestroomdak, is schaatsstadion Thialf. Twee jaar geleden schakelde het noodgedwongen 5000 zonnepanelen uit, omdat de verzekeraar het dak niet (meer) wilde verzekeren. Een moeizaam proces volgde waarin o.a. het type isolatiemateriaal ter discussie kwam te staan. Ook de installatie van de zonnepanelen zou niet goed zijn uitgevoerd, waardoor er volgens de verzekeraar een te groot brandrisico heerste. Tal van oplossingen werden aangedragen met als dieptepunt het verwijderen van het complete dak. Eind vorig jaar kwam er eindelijk een einde aan de langslepende verzekeringskwestie. Voldoende verzekeraars stemde toen in met het uitgangspunt dat na het aanbrengen van enkele stroken zonder zonnepanelen het dak van Thialf weer te verzekeren is.

Meldpunt Onverzekerbaar zon-op-dak

De houding van verzekeraars belemmert de energietransitie en brengt ondernemers (onnodig) in de problemen. Loopt u ook vast op de eisen die uw verzekeraar stelt aan toegepast isolatiemateriaal of dakbedekking op uw zonnestroomdak? Of weerhouden verhoogde verzekeringspremies u van het plaatsen van zonnepanelen? Meld u dan bij ons meldpunt Onverzekerbaar zon-op-dak.


Volg SlimIsoleren.nl op LinkedIn of Twitter om op de hoogte blijven van het laatste isolatie- en duurzaamheidsnieuws uit Den Haag.


Volg Stybenex via LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.