Zo denken NSC, PVV, JA21, PvdD en CU over isoleren

Volgens de laatste peilingen worden de PVV en VVD de grootste partijen in Tweede Kamer, gevolgd door PvdA/Groenlinks en NSC. De standpunten ten aanzien van isolatie van VVD en PvdA/GroenLinks beschreven we al eerder. Tijd on ook de standpunten van o.a. PVV en NSC op een rij te zetten.

NSC – Gericht op Verduurzaming en Isolatie Huurwoningen

NSC legt de nadruk op het belang van verduurzaming van woningen en het gebruik van opbrengsten uit CO2-rechten voor de isolatie van huurwoningen, met als doel de energie-efficiëntie te verbeteren.

PVV – Afwijzing van Huidig Klimaatbeleid

De PVV verwerpt bestaande klimaatinitiatieven, zoals de Klimaatwet en het Klimaatakkoord, en bepleit een herverdeling van de middelen ten gunste van de burgers. Het woord isolatie komt in de verkiezingsplannen van de PVV niet voor.

JA21 – Nadruk op Energie-efficiëntie en Kostenbesparing

JA21 focust op energiebesparing voor economische voordelen en CO2-reductie, met ondersteuning voor maatregelen zoals woningisolatie en energiezuinige bouw.

Partij voor de Dieren – Integrale Aanpak van Klimaat- en Natuurcrisis

De PvdD beschouwt de klimaat- en natuurcrisis als onderling verbonden en pleit voor de inzet van duurzame energiebronnen, isolatie en renovatie van huizen, en het stimuleren van energiebesparing.

ChirstenUnie – Uitbreiding Nationaal Isolatie Programma

De ChristenUnie zet zich in voor het voorkomen van energiearmoede door het Nationaal Isolatie Programma uit te breiden. Dit programma richt zich op het verbeteren van slecht geïsoleerde huizen, met een focus op straat-voor-straat aanpak, zonder ingewikkelde procedures. De CU streeft naar het uitbannen van energiearmoede in 2030, met speciale aandacht voor regio’s met slecht geïsoleerde huizen en huishoudens met lage inkomens. Deze huishoudens mogen niet meer dan tien procent van hun inkomen aan energiekosten besteden. Daarnaast stelt de CU biobased materialen als voorwaarde voor subsidies binnen dit programma.

Meepraten? Dat kan op onze LinkedIn-pagina.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.