Assurantiemakelaars bieden oplossing voor verzekeringsproblemen zon-op-dak

Steeds meer ondernemers ondervinden problemen bij het verzekeren van hun zonnestroomdak. Sinds juni kunnen deze ondernemers terecht bij het meldpunt Onverzekerbaar zon-op-dak. Ook assurantiemakelaars Sylvain Liebau en Aad Meijburg zijn bekend met de verzekeringsproblematiek rondom daken met PV-systemen. Samen met Climbel ontwikkelden zij een maatregelenpakket, waardoor de kans op verzekerbaarheid aanzienlijk toeneemt. Wij spraken hen over dit maatregelenpakket, de terughoudendheid van verzekeraars en de toekomst van zon-op-dak.

Waarom zijn verzekeraars terughoudend met het verzekeren van daken met PV-systemen?

Dit heeft vooral te maken met het feit dat verzekeraars deze daken als een vergroot brandrisico zien. Zeker als er sprake is van kunststof-isolatie, denk aan EPS, gaan de hakken al snel in het zand. Dan is het ineens “levensgevaarlijk”. Maar zet je alle branden op een rijtje, valt het allemaal heel erg mee. Als het al mis gaat, wat dus nauwelijks gebeurt, komt dat vaak omdat bepaalde veiligheidsmaatregelen niet in acht zijn gekomen. Gebouwen gaan niet uit zichzelf branden. De terughoudendheid van verzekeraars is vooral gebaseerd op emotie.

Lees ook ons artikel ‘Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: dit leren we ervan’ over het onderzoeksrapport van Efectis Nederland.

Wat kunnen ondernemers doen om hun zonnestroomdaken verzekerd te krijgen?

Denk in een vroeg stadium na over de toekomst. Wil jij ooit PV-systemen op jouw dak? Zorg er dan voor dat jouw dak toekomstbestendig is en dat je al hebt nagedacht over de verzekerbaarheid ervan. Ga dus in gesprek met je verzekeraar of adviseur en laat zien dat je bereid bent om investeringen te doen. Laat je niet verrassen, want dan kan het zomaar zijn dat je met een onverzekerbaar dak komt te zitten. Om dit te voorkomen hebben wij samen met Climbel een maatregelenpakket samengesteld, waarin precies staat omschreven welke maatregelen je kunt treffen om de verzekerbaarheid van jouw dak aanzienlijk te laten toenemen.

Wat houdt dit maatregelenpakket in?

Het maatregelenpakket staat vol organisatorische en technische maatregelen en is bedoeld voor nieuwbouw. Maar ook voor bestaande gebouwen kunnen we het benutten. De maatregelen variëren van het aanbrengen van een een onbrandbare toplaag nabij dakkoepels tot het hanteren van grotere afstanden tussen PV-velden. Maar ook maatregelen omtrent compartimentering, vlamboogdetectie of het uitvoeren van jaarlijkse inspecties staan in het pakket omschreven. Het doel van deze maatregelen is om het risico van PV-systemen ten opzichte van het dak te neutraliseren.

Hoe zien jullie de toekomst van zon-op-dak?

Ondernemers zitten in een behoorlijke spagaat. Aan de ene kant willen zij verduurzamen, maar aan de andere kant kunnen zij het zich niet veroorloven om met een onverzekerd dak te zitten. Wil jij als ondernemer zonnepanelen op jouw dak plaatsen, maar zit hier bijvoorbeeld EPS in, dan kan dat reden zijn voor een verzekeraar om verzekering te weigeren. Zonde, want EPS is een uitstekend isolatiemateriaal – het ligt niet voor niets in miljoenen vierkante meters op onze daken – en ook nog eens 100% recyclebaar. Met het maatregelenpakket denken wij een goede oplossing te hebben gevonden voor dit probleem.

Wij voeren momenteel veel gesprekken met verzekeraars en herverzekeraars in binnen- en buitenland over onze aanpak en merken dat er een positieve beweging in zit. Ook zijn de eerste cases bekend waar dankzij het maatregelenpakket verzekeren toch mogelijk is. Helaas bestaat de kans dat er op basis van individuele omstandigheden toch geen oplossing kan worden gevonden, maar ons streven blijft er op gericht om dit doemscenario te minimaliseren.


Praat mee over duurzaam bouwen en recycling op LinkedIn of schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief delen we maandelijkse onze beste artikelen.


Volg Stybenex via Twitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.