Dit zijn de meest gestelde vragen over het verzekeren van zonnestroomdaken

Hoewel het kabinet zonnepanelen op grote daken wilt verplichten, lijken steeds meer ondernemers problemen te ervaren bij het verzekeren van hun zonnestroomdak. SlimIsoleren besteedde eerder al aandacht aan dit onderwerp en organiseerde het webinar ‘Brandveilige industriële platte daken met PV-systemen’ en opende recent het meldpunt ‘Onverzekerbaar zon-op-dak’. In dit artikel behandelen we de meest gestelde vragen over het verzekeren van een zonnestroomdak.

1. Hoe wordt een beheerste situatie bij brand verkregen, wat wordt er beheerst en hoe staat dit in verhouding tot de brandsituatie onder het PV-systeem?

Op basis van het Bouwbesluit is een brand beheerst wanneer deze binnen de grenzen van het brandcompartiment blijft. Vanuit verzekeraarsoptiek is een brand beheerst als deze zo min mogelijk schade veroorzaakt aan gebouw, inboedel en bedrijfsvoering. Uit het onderzoek van Efectis blijkt dat geen van de onderzochte branden zich uitgebreid heeft tot buiten een brandcompartiment en er slechts bij één brand sprake was van uitbreiding naar binnen (vanwege een geperforeerd staaldak).

2. Wat is er nodig om PV-installaties op bestaande grote bedrijfsdaken met EPS-isolatie te verzekeren?

Een goed, vooraf gecommuniceerd, maatregelenpakket in combinatie met een welwillende verzekeraar.

3. Is de afstand tot de dakrand van belang?

Ja, dat is het zeker. De buitengevel kan ook voorzien zijn van een brandbare isolatievorm, waardoor overslag naar binnen via de gevel kan plaatsvinden. Daarnaast is een installatie die op afstand van de buitengevel is geplaatst “arbotechnisch” veiliger te inspecteren en zal naar verwachting ook sneller door de gebouweigenaar af en toe bekeken worden.

4. Is de klasse Broof(t1) vergelijkbaar met voldoen aan de NEN 6063?

De test staat beschreven in NEN 6063, maar de klassering Broof(t1) wordt opgesteld volgens EN 13501-5.

Toelichting:
NEN 6063 is de bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. Een plat dak met een Broof(t1) geclassificeerde dakbedekking is een niet brandgevaarlijk dak, maar bijvoorbeeld een met grind of tegels geballast dak is volgens NEN 6063 ook niet brandgevaarlijk, ongeacht de dakbedekking.

5. Hoe zit het met de certificering van de isolatie voor brandverzekeringen?

Brandverzekeraars vragen voor zover bekend geen certificering van isolatie. Certificering van het gehele dakpakket inclusief PV-systeem wordt wel onderzocht. Met name om verzekeraars “zekerheid” te kunnen bieden op langere termijn.

6. Bij welk type isolatiemateriaal of dakbedekking zal een brand op een dak zich sneller verspreiden onder een PV-installatie?

Uit het onderzoek van Efectis blijkt dat het type isolatiemateriaal maar een zeer beperkte invloed heeft op de brandontwikkeling onder de zonnepanelen. Bij een geperforeerd dak is het nemen van aanvullende maatregelen aan te raden.

7. Wat is de invloed van een PV-systeem op de verzekeringspremie, met en zonder maatregelen?

Een PV-systeem heeft gevolgen voor de verzekerbaarheid. Premies komen tot stand bij verzekeraars, er is geen data bekend die het mogelijk maakt een inschatting te maken van het verschil in premie tussen wel en niet toepassing van een maatregelenpakket.

8. Hoe wordt een jaarlijkse test van het PV-systeem uitgevoerd?

Dit kan met een SCIOS Scope 12 inspectie voor zonne-energiesystemen (met een jaarlijkse frequentie), maar ook met een met de klant opgestelde maatwerk inspectie, door bijvoorbeeld een risk engineering bureau. Er zijn bedrijven waar jaarlijkse controles op de veiligheid en “tand des tijds” worden uitgevoerd op basis van SCIOS Scope 12 inspectie, maar ook op basis van een eigen checklist. Overigens hebben de professionele PV-installatiebedrijven eigen monitoring- en onderhoudsprogramma’s in combinatie met SCIOS Scope 12.

De antwoorden op deze vragen zijn tot stand gekomen in samenwerking met René de Feijter, projectleider brandonderzoek bij Efectis Nederland en Jeroen Sleurink, senior risk consultant bij Climbel.


Volg SlimIsoleren.nl op LinkedIn of Twitter om op de hoogte blijven van het laatste isolatie- en duurzaamheidsnieuws.


Volg Stybenex via LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van al het nieuws over EPS.

Blijf automatisch op de hoogte van onze gratis webinars en whitepapers.

Je ontvangt dan maximaal één keer per maand een e-mail van ons.

SlimIsoleren is een initiatief van Stybenex. Stybenex is de Nederlandse branchevereniging van fabrikanten van EPS-producten. We geven voorlichting, verrichten eigen studies en werken mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de toepassing van EPS.